Bếp Điện Từ Fagor

Giảm
30%
26.800.000  18.760.000 
Giảm
30%
27.800.000  19.460.000 
Giảm
30%
23.500.000  16.450.000 
Giảm
30%
28.900.000  20.230.000 
Giảm
30%
33.500.000  23.450.000 
Giảm
30%
34.000.000  23.800.000 
Giảm
30%
34.800.000  24.360.000 
Giảm
30%
34.000.000  23.800.000 
Giảm
30%
35.500.000  24.850.000 
Giảm
30%
39.000.000  27.300.000 
Giảm
30%
39.800.000  27.860.000 
Giảm
30%
Fagor
Bếp điện từ Fagor I230TS rộng 60 cm Bếp hỗn hợp 2 bếp từ + 1bếp điện 2 Bếp từ với chức năng Booster cho từng bếp 1 Bếp đ...
26.800.000  18.760.000 
In Stock
Giảm
30%
Fagor
Bếp điện từ Fagor I 220TS rộng 58 cm 2 bếp từ + 2 bếp điện 1 bếp Plus có chức năng làm nóng cấp tốc từ 5-10 phút 1 bếp cảm ...
27.800.000  19.460.000 
In Stock
Giảm
30%
Fagor
Bếp từ Fagor 2IF-800S DUO rộng 77 cm 2 siêu bếp có chức năng “ Booster” siêu nhanh 10 mức công suất Ðiều khiển cảm ứng hiện đ...
23.500.000  16.450.000 
In Stock
Giảm
30%
Fagor
Bếp từ Fagor IF-730AS rộng 74 cm 3 bếp có chức năng “Booster” siêu nhanh 9 mức công suất Điều khiển cảm ứng hiện đại...
28.900.000  20.230.000 
In Stock
Giảm
30%
Fagor
Bếp từ Fagor IF-33BS rộng 63cm • 3 siêu bếp có chức năng “Booster” siêu nhanh • 1 bếp siêu lớn (28cm), thích nghi với đường k...
33.500.000  23.450.000 
In Stock
Giảm
30%
Fagor
Bếp từ Fagor IF-700BS rộng 70 cm.  • 3 siêu bếp có chức năng “ Booster” siêu nhanh • 1 bếp siêu lớn (28cm), thích nghi với đư...
34.000.000  23.800.000 
In Stock
Giảm
30%
Fagor
Bếp từ Fagor IF-4AX rộng 63 cm. • 4 bếp “Plus”, có chức năng làm nóng cấp tốc từ 5-10 phút (P.) • Ðiều khiển kỹ thuật s...
34.800.000  24.360.000 
In Stock
Giảm
30%
Fagor
Bếp từ Fagor IF-ZONE40HS công nghệ vùng nấu liên hoàn Horizone hiện đại 4 siêu bếp có chức năng “Booster” siêu nhanh 01 bếp siêu...
34.000.000  23.800.000 
In Stock
Giảm
30%
Fagor
Bếp từ Fagor IF-4s rộng 59 cm.  • 4 bếp “Plus”, có chức năng làm nóng cấp tốc từ 5-10 phút (P.) • Ðiều khiển kỹ thuật s...
35.500.000  24.850.000 
In Stock
Giảm
30%
Fagor
Bếp từ Fagor IF-600VS với công nghệ vùng nấu liên hoàn “HoriZone” hiện đại • 4 bếp có chức năng “Booster” siêu nhanh • 2 b...
39.000.000  27.300.000 
In Stock
Giảm
30%
Fagor
Bếp từ Fagor IF-30BLX rộng 63 cm  • 3 siêu bếp có chức năng “ Booster” siêu nhanh • 1 bếp siêu lớn (28cm), thích nghi với đư...
39.800.000  27.860.000 
In Stock
Showing 1–11 of 14 results